Gebruikersavatar
Town of Plumbobs
TOP Admin
Auteur
Berichten: 1412
Lid sinds: 29 Februari 2016

EA News: Meer keuzes toevoegen aan De Sims 4

02 Jun 2016, 22:35

Afbeelding

Wij allemaal bij EA willen dat iedereen in onze diverse community die onze spellen speelt zich betrokken voelt en de mogelijkheid heeft zichzelf te uiten als ze spelen. Er is geen beter spel die deze manier van spelerskeuze biedt als De Sims, een spel met een lange geschiedenis van spelersvrijheid en expressie.

Met De Sims 4 en de Creëer een Sim update, waarbij geslachtsaanpassingen worden uitgebreid, namen wij de tijd met vier leden uit het Sims team: Maxis Algemeen Manager Rachel Franklin, Producent Kevin Gibson, Senior Producent Lyndsay Pearson en Ontwerper Lakshmi Howe om uit toe vinden hoe deze nieuwe update ontstaan is en welke nieuwe keuzes wij hebben in het creëren van je sims.


Hoe kwamen het team op het idee om de Creëer een Sim aanpassingsmogelijkheden uit te breiden?
Rachel Franklin
We kijken altijd naar de type sims onze spelers willen maken en streven ernaar om er zeker van te zijn dat wat zij zien in hun alledaagse leven, terug te zien is in het spel. Dan bieden we ze de mogelijkheden om elke sim die zij willen te kunnen creëren.

Kevin Gibson
De Sims is een simulatiespel die hoort te reflecteren op het leven. Het uitbreiden van CES om een grotere groep verhalen met diverse karakters te ondersteunen was een natuurlijke uitbreiding. We vonden allemaal dat het zeker weten tijd was voor deze aanvulling.

Lyndsay Pearson
Ons team begon te werken aan een cool prototype gebasseerd op wat er zou gebeuren als we elke sim de toegang zouden geven tot elke outfit. We zagen vrouwelijke sims in truivesten en een mollige Darth Vader, en we raakte enorm enthousiast over de potentie om grote aantallen extra aanpassingen mogelijk te maken.

Lakshmi Howe
Het was heel cool om het team samen te zien komen om oplossingen te vinden dat ons de mogelijkheid gaf zoveel sims te maken wat voorheen nooit mogelijk was.

Hoe lang heeft het proces over het toevoegen van de update gekost, van begin tot eind?
Kevin
De Sims is over de speler. Het is een zandbak spel en ons doel is het geven van vele mogelijkheden als kan om in het zand te spelen. Zonder keuze, is het niet een zandbak. Is het niet De Sims.

Rachel
Precies! De Sims is helemaal over keuzes en zelfexpressie. Het eerste wat de meeste mensen doen is wanneer ze starten met het spelen van De Sims is zichzelf namaken en iedereen die ze kennen. Dus als je je niet kunt herkennen in de sim dat je aan het creëren bent, dan hebben wij onze spelers niet goed gedaan door niet de juiste mogelijkheden te geven die zij nodig hebben om te spelen zoals zij dat willen.

Lakshmi
We proberen constant nieuwe manieren bedenkne om verschillende type sims te kunnen maken, of dat nu het toevoegen van nieuwe eigenschappen of kleding is of een nieuw systeem creëren om verschillen te uiten. We werken er altijd aan om ervoor te zorgen dat spelers een betere simselfie kunnen creëren, of iemand die ze kennen of iemand voor een goed verhaal.

Dus, wat betekend deze update voor degene die dit spel spelen?
Lakshmi
We hebben de kleding, make-up, accessoires, stemmen en meer openbaar gesteld voor het andere geslacht. Met deze veranderingen, hebben spelers de mogelijkheid om meer geslachtsvloeibaarheid te ontdekken dat we ooit in De Sims hebben gezien.

Rachel
Nu kan je jouw sim aanpassing, creëren en modificeren met elke lichaamstype of kledingstijl.

Lyndsay
Spelers hebben de mogelijkheid om bijna elk kledingstuk of accessoires voor hun sims, ongeacht het aanvankelijke geslachtsinstelling. Ze hebben ook meer directe controle over het lichaamstype van je sims.

Afbeelding

Wat zijn een aantal manieren waarmee spelers meer gepersonaliseerde sims kunnen maken met deze update?
Kevin
Spelers kunnen de stemmen modificeren en zijn niet beperkt tot de originele set van drie. En we hebben de kleding catalogus, inclusief haar, open gezet, wat een groot voordeel is voor persoonlijke spelers aanpassingen.

Lyndsay
Persoonlijk vind ik het leuk om alle nieuwe haaropties uit te proberen! Een kapsel kan zo veel karakter aan een sim geven.

Welk deel van de update is het Simsteam het meest trots of enthousiast over?
Rachel
Ik denk dat dit een update is dat verschillende dingen betekend voor verschillende mensen. We hebben allemaal onze favoriete kenmerken of mogelijkheden. Ik vind het geweldig dat iedereen zich kan kleden zoals zij dat willen in het spel.

Kevin
De hele update! Er is met veel liefde aan gewerkt en we willen onze spelers alles geven en zien wat ze ermee kunnen doen.

Lyndsay
De techniek die vereist was om deze verandering te maken - om content te laten dragen door beide geslachten - is erg diep en cool. Het was ook enorm experimenteel.

Lakshmi
Ik denk dat we vooral enthousiast zijn om de spelers meer flexibiliteit te geven in de verschijning van hun sims, om hen te mogelijkheid te geven zich te uiten in verschillende achtergrondverhalen en persoonlijkheden voor die sims.

Wat betekend het voor jou om deze update beschikbaar te hebben voor de spelers?
RachelWe hebben een diep respect voor onze spelers wie het ook zijn en waar ze ook vandaan komen. Voor ons om te mogelijkheid te hebben ze meer controle en vrijheid in expressie te geven is centraal wat het spel zo speciaal maakt. En daar achter te staan ben ik persoonlijk vereerd om hier te werken.

Lyndsay
De Sims is een ontzettend persoonlijk spel. Onze spelers kunnen het gebruiken om challenges uit te spelen, nieuwe dingen te proberen of om hun verhalen te vertellen. De reden dat ik zo blij ben om deze update aan te bieden voor CES is omdat het hekken weghaalt die er voorheen misschien op die verhalen hebben gezeten.

Lakshmi
Ik ben erg enthousiast dat we meer mogelijkheden hebben geboden voor onze spelers om hun verhalen te vertellen in het spel. Het is voor mij altijd al belangrijk geweest om grote gevarieerde manieren om jezelf te definiëren en te spelen met je sims, te ondersteunen. Dus, ik ben enorm trots dat het ons gelukt is om sommige barrières weg te halen en het creëren van sims die stereotype geslachtsdefinities trotseren.

Afbeelding


Wil je het originele Engelstalige artikel lezen? Klik dan op 'show'!

Spoiler!
All of us at EA want to make sure everyone in our diverse community who plays our games feels included and has the ability to express themselves as they play. No game exemplifies this kind of player choice like The Sims, a game with a long history of allowing player freedom and expression.

With The Sims 4 updating Create A Sim to expand the gender customization options, we sat down with four members of The Sims team: Maxis General Manager Rachel Franklin, Producer Kevin Gibson, Senior Producer Lyndsay Pearson, and Designer Lakshmi Howe to find out how this new update came about and what new choices you have in creating your Sims.

How did the team start talking about the expanding the Create A Sim customization options?
RACHEL FRANKLIN
We always look at the kinds of Sims our players want to make and strive to make sure that what they see in everyday life can be reflected inside of the game. Then we provide them with the tools to create any Sim they choose.

KEVIN GIBSON
The Sims is a simulation game that should reflect life. Expanding Create A Sim to support a broader range of stories that include diverse characters was a natural extension. We all felt it was definitely time to make this addition.

LYNDSAY PEARSON
Our team started working on a cool prototype based around what would happen if we could let any Sim wear anything. We started seeing female Sims in sweater vests and a Curvy Darth Vader, and we got really excited about the potential to unlock a huge amount of additional customization.

LAKSHMI HOWE
It was really cool seeing the team come together to find solutions that allowed us to make so many Sims we’ve never been able to make before.

How long did the process of adding the update take, from beginning to end?
Kevin
The Sims is about the player. It’s a sandbox game, and our goal is to give as many tools as possible to play in the sand. Without choice, it’s not a sandbox. It’s not The Sims.

Rachel
Exactly - The Sims is all about choice and self-expression. The first thing most people do when they start playing The Sims is make themselves and everybody they know. So if you can't relate to the Sim that you are creating, we haven't done our players justice in being able to provide them the tools they need to play the way they want.

Lakshmi
We are constantly trying to think of ways to create new types of Sims, whether that’s adding new traits and clothing or creating new systems to express their differences. We’re always working to allow players to better create themselves, someone they know, or someone for a great story.

So, what does this update mean for those who play the game?
Lakshmi
We opened up clothing, makeup, accessories, voices and more to the opposite gender. With these changes, players have the opportunity to explore more gender fluidity than we’ve seen in The Sims before.

Rachel
Now you can customize, create or modify your Sims with any kind of body type or clothing style.

Lyndsay
Players will be able to select almost any piece of clothing or accessories for their Sims, regardless of the initial gender setting. They will also have even more direct control over their Sims’ frame and body shape.

What are some of the ways that players can make their Sim even more personalized with this update?
Kevin
Players can modify their voice and are not restricted to the original set of three and we have opened up the clothing catalog, including hair, which is a huge gain for player personal customization.

Lyndsay
I personally like trying out all the new hair options! Hair can add so much character to my Sim.

What part of the update is the Sims team most proud or excited about?
Rachel
I think this is an update that means different things for different people. We each have our own favorite features or capabilities. I think it’s awesome that everyone can wear whatever they want in the game.

Kevin
The whole thing! It’s been a labor of love and we want to give players all of it and see what they do with it.

Lyndsay
The tech required to make this change – to allow assets to be worn across both genders – was pretty deep and cool. It was also really experimental.

Lakshmi
I think we’re just excited to give players more flexibility in how their Sims appear, to allow them to express different backstories and personalities for those Sims.

What does it mean for you to have this update available for players?
Rachel
We have a deep respect for our players no matter who they are or where they come from. For us to be able to give them more control and freedom of expression is the heart of what makes a Sims game so special. And supporting that makes me personally honored to work here.

Lyndsay
The Sims is an extremely personal game. Our players use it to play out challenges, try out new things or tell their stories. The reason I’m so happy to provide this update to Create A Sim is because we’re removing some of the gates that might previously have been on those stories.

Lakshmi
I’m really excited that we’ve opened up the stories our players can tell within the game. It’s always been important to me that we support a large variety of ways to define and play with your Sims, so I’m very proud that we managed to remove some barriers to creating Sims that defy stereotypical gender definition.

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
  • Advertisement